Щоденно з 11:00 до 21:00
Суми
вул. Петропавлівська 74
Кошик порожній!
Щоб оформити замовлення виберіть позиції з меню на сайті і натисніть “В кошик”
Receptor
Щоденно з 11:00 до 21:00
Суми
вул. Петропавлівська 74

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

 1. Загальне положення
  • Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) цей Договір є публічною офертою (далі — Оферта або угода або договір), яка є офіційною пропозицією ПП Бардаченко Володимир Володимирович (далі — Продавець або Споживач), який здійснює підприємницьку діяльність з продажу Товарів, висловлену необмеженому колу осіб (далі — Покупець) укласти цей Договір з оформлення послуги з доставки Товарів (далі — послуги), в тому числі за допомогою інтернет-сайту https://receptor.com.ua/.

Продавець підтверджує, що він працює з необмеженим колом Покупців, та не обмежує останніх у доступі до Послуг, які надаються за допомогою інтернет-сайту https://receptor.com.ua/

При оформленні Послуги, Покупець підтверджує, що він ознайомився в повному обсязі з умовами цього Договору та погоджується з умовами надання послуг, визначеними цим Договором.

1.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту реєстрації або замовлення на сайті https://receptor.com.ua/

1.3. Прийняття (акцепт) Покупцем публічної оферти означає прийняття останнім зобов'язань щодо оплати вартості замовленого Товару та його прийняття від продавця.

1.4. У тексті цього Договору поняття використовуються у такому значенні:

«Акцепт» — повне та беззастережне прийняття Покупцем умов публічної оферти, що вважається наданням згоди на укладення цього Договору;

"Товар" - перелік найменувань асортименту, який представлений на сайті https://receptor.com.ua/

"Сайт" - сукупність електронних відомостей продавця, доступних в мережі Інтернет за адресою: https://receptor.com.ua/

"Замовлення" - електронна заявка Покупця на придбання окремих позицій Товару з представленого на сайті асортименту;

«Особистий кабінет» — закритий розділ сайту, призначений для керування обліковим записом (акаунтом), який був створений Покупцем у результаті проходження процедури реєстрації;

 1. Предмет договору
  • Продавець за умовами цього Договору зобов'язується на замовлення Споживача здійснити виготовлення продукції, характеристики якої відповідають Замовленню, та доставити її у разі потреби на конкретну адресу, вказану в Заявці споживачем, а Споживач зобов'язується сплатити повну вартість послуг відповідно до вартості, встановленої на Сайті.
  • При оформленні замовлення, Споживач на власний розсуд здійснює вибір продукції, яку він хоче отримати, визначає кількість продукції, її розмір. Продавець жодним чином не впливає на вибір споживача.
 2. Оформлення замовлення.

3.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем шляхом розміщення замовлення на Сайті.

3.2. При розміщенні Замовлення Покупець зобов'язаний надати Продавцю таку інформацію та вибрати відповідні критерії товару: прізвище та ім'я особи, яка здійснює Замовлення Товару, контактний телефон особи, має отримати Продукт, точну адресу, яка дає змогу ідентифікувати місце доставки Товару, найменування, кількість Товарів.

3.3. Усі зображення продукції та інші інформаційні матеріали, розміщені на Сайті, мають інформаційний характер і можуть не повною мірою передавати інформацію про певні властивості та характеристики товару. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей та характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець може звернутися до Продавця для отримання необхідної інформації про Товар за телефоном, вказаним на Сайті.

 1. ВАРТІСТЬ І УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Вартість та умови доставки Замовлення розміщення на Сайті. Перед здійсненням Замовлення Покупець зобов'язаний уточнити вартість та умови його доставки шляхом ознайомлення з відповідною інформацією на Сайті або за телефонами розміщеними на Сайті.

4.2. Продавець зобов'язується виконати замовлення протягом 60 хвилин після надходження Замовлення (акцепт) від Покупця. Термін доставки Замовлення залежить від наявності замовлених позицій Товару у Продавця та часу, необхідного для обробки Замовлення. Термін доставки Замовлення у виняткових випадках може бути обумовлено Покупцем індивідуально залежно від характеристик та кількості позицій замовленого товару. У разі відсутності у продавця частини позицій замовленого Товару, у тому числі з незалежних від Продавця причин, останній має право виключити такі позиції Товару із Замовлення Покупця.

4.3. Терміни доставки Замовлення можуть бути збільшені через наявність обставин непереборної сили (незадовільні погодні умови, пробки на дорогах, дорожньо-транспортні пригоди тощо).

4.4. При здійсненні доставки Замовлення передається Покупцеві або вказаній ним при оформленні Замовлення особі (отримувачу), а також іншій особі, надасть відомості про Замовлення (ПІБ одержувача та/або номер Замовлення) та здійснить повну оплату вартості Замовлення кур'єру Продавця (у разі готівкового способу розрахунків) .

 4.5. Замовлення вважається виконаним з моменту його передачі Покупцю або вказаній особі, на підтвердження чого одержувачу замовлення кур'єром Продавця видається товарна накладна.

4.6. У разі надання Покупцем недостовірної інформації про його контактні дані або склад Замовлення Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання Замовлення.

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ВАРТІСТЬ ТОВАРУ

5.1. Відповідно до умов цього Договору, Покупець має право обрати один із двох варіантів оплати: готівковий розрахунок безпосередньо при отриманні Замовлення, безготівковий розрахунок банківською карткою.

5.2. На Покупця також може бути покладено комісійні витрати та інші визначені банком витрати, які можуть бути додані до вартості оформлення Замовлення у разі сплати вартості Замовлення у безготівковій формі.

5.3. Усі розрахунки між Продавцем та Покупцем здійснюються у гривні.

5.4. Ціни на кожну позицію товару на сайті вказані в гривнях.

5.5. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на будь-які позиції Товару, які відображені на Сайті. Ціна Товару після здійснення Покупцем Замовлення не може бути змінено.

5.5. Продавець має право вводити та використовувати програму нарахування бонусів, проводити акції та вручати подарунки. Види бонусів, акцій та подарунків, порядок та умови їх застосування чи надання розміщені на Сайті та можуть бути переглянуті Продавцем в односторонньому порядку.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Покупець має право:

— отримати послуги відповідно до зазначеного договору та в рамках оплаченого замовлення.

6.2. Покупець зобов'язаний:

- Надати достовірну інформацію при оформленні Замовлення;

- Сплатити замовлення у обраний ним спосіб.

6.3. Продавець зобов'язаний:

— своєчасно та в повному обсязі виконати замовлення Покупця відповідно до його Замовлення.

 1. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Здійснюючи оформлення замовлення на сайті, Покупець повідомляє Продавцю власні персональні дані, в тому числі однак не обмежуючись: номер телефону, ім'я, адреса доставки, та інші дані, що надаються Покупцем на сайті.

7.2. Повідомляючи Продавцю свої персональні дані Покупець дає згоду відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» на використання Продавцем отриманих даних за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, програми «Poster», а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Продавця, у тому числі, але не обмежуючись, для:

— передачі їх третім особам, які тим чи іншим чином пов'язані з цим Договором, або з метою його повного виконання;

- Додаткового інформування Покупця, про статус замовлення;

- подальшої обробки замовлень Покупця;

— отримання сервісних повідомлень, у тому числі з акцій, бонусних програм та знижок.

7.3. Продавець зобов'язується не розголошувати отримані від Покупця персональні дані третім особам, які не мають відношення до виконання Заявки та/або діяльності Продавця, пов'язаної з наданням послуг.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання однієї із Сторін зобов'язань за Договором, винна сторона зобов'язана відшкодувати протилежній Стороні заподіяні та доведені такими діями збитки відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.

8.2. Усі спори, що виникають між Сторонами під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди між Сторонами суперечка розглядається у судовому порядку відповідно до чинного законодавства та умов цього Договору.

 1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зазначений договір є чинним з моменту реєстрації або замовлення на сайті та діє безстроково.

9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства , і навіть застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту виходячи з принципів сумлінності, розумності і справедливості.